Koristne informacije o Novem mestu

Novo mesto imenovano tudi metropola Dolenjske, je bilo ustanovljeno leta 1365, ko je mestu, na okljuku reke Krke, avstrijski vojvoda Rudolf IV. podelil mestne pravice. Uradno poimenovano mesto Rudolfswerd je ves čas raslo kot Novo mesto in kmalu postalo upravno, kulturno, cerkveno in poslovno središče Dolenjske. Novo mesto leži v središču gričevnate dolenjske pokrajine, objeto z reko Krko. Bogastvo narave, tradicije in kulture je lahko za vsakega obiskovalca Novega mesta pravo doživetje. Dolina reke Krke je, zlasti nad Novim mestom, za mnoge najlepša slovenska rečna dolina, njeno idilo poudarjajo mehki bregovi, slikovite brzice in naravni jezovi. Poseben čar ji dajejo številni mlini in gradovi, ki se zlivajo s pokrajino v čudovito podobo časa, ki ga ni več. Prijetno bivanje v našem mestu dopolnjujejo številne razgledne točke, romarske poti, športni in drugi objekti ter bogati gozdovi s sprehajalnimi potmi, možnostmi lova, nabiranja gozdnih sadežev in ribolova. V samem mestu najdemo številne kulturne spomenike in znamenitosti, v Dolenjskem muzeju pa tudi izredno arheološko bogastvo. Novo mesto vas vabi na zmenek. Obiščite ga in spoznajte, gotovo se boste zaljubili vanj, kajti daleč naokoli ni tako lepega, čutečega in hrepenečega mesta, kot je ravno Novo mesto. Turizem Novo mesto Zavod Novo mesto Kulturni center ... Več...

About Novo mesto

Novo mesto, also called the metropolis of Dolenjska, was founded in the year 1365, when the Austrian Archduke Rudolf IV granted city rights to the town at the bend of the Krka river. Officially called Rudolsfwerd, it grew as Novo Mesto and soon became an administration, cultural, religious and business center of Dolenjska. Novo Mesto is situated in the midst of the hilly landscape of Dolenjska, embraced by the Krka River. Abundance of nature, tradition and culture can be a real experience for every visitor of Novo Mesto. The Krka Valley, located just above Novo mesto, is in the opinion of many the most beautiful river valley in Slovenia with tender banks, picturesque rapids and natural dams which emphasize its nature. Special attractions include numerous mills and castles which, combined with the landscape seem anachronistic in our present day. You will find the stay in our town pleasant.  You can select among a variety of viewpoints, pilgrimage trails, sports and other facilities and forests rich with walking paths, hunting possibilities, forest fruits for picking, and fishing. In the town you will find numerous monuments, and in the Museum of Dolenjska, an amazing archaeological wealth as well. Novo mesto invites you ... Več...