kolofon

Mednarodna glasbena delavnica in festival Jazzinty

Organizacija:

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Novo mesto

Novi trg 5, 8000 Novo mesto, Slovenija

T: +386 7 3930 390; M: +386 41 399 659

web: www.jazzinty.com, www.facebook.com/jazzinty

e-mail: jazzinty@jazzinty.com

 

Vodja produkcije / Executive Producer: Jure Dolinar

Glasbeno vodstvo / Music Manager: Domen Bohte

Vodja delavnice / Workshop Director: Joris Teepe

Izvedba / Realization: Davorin & Dominik Pavlenič, Ana Čop

Promocija / Promotion: IDEAZ, Tilen Šali

Oblikovanje / Design: ARTISAN, Jure Šuln

Lektura / Lecturer: Nina Štampohar

Fotografije / Photos: arhiv izvajalcev in Davorin Pavlenič

Tajništvo in finance / Registry and Finances: Liljana Jantol Weber, Nataša Hrovat

Zavod Novo mesto: Robert Judež

 

V sodelovanju z: / In Cooporation with:

Prins Claus Conservatoire, Groningen, The Netherlands

Sofinanciranje / Funders:

Mestna občina Novo mesto | Ministrstvo za kulturo | Društvo slovenskih skladateljev

Koprodukcija / Coproduction

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto | Zavod LokalPatriot | Založba Goga | Hostel Situla |Dolenjski muzej

Pokrovitelji / Sponsors:

Avtohiša Berus | RSL Production Studio | Trgovina Bobenček

Medijski pokrovitelj / Media Sponsor:

Val 202