• Slovenščina
  • English

Jazzinty se premika

V letu 2021 se Jazzinty z vrnitvijo v prenovljeni in posodobljeni obliki premika na spletno stran svojega producenta, Zavoda Novo mesto. Vse informacije o delavnici in festivalu, vključno s prijavnico na delavnico najdete na novi spletni strani: https://www.kcjt.si/festival-jazzinty

© Jazzinty, Zavod Novo mesto